Lịch sử hình thành

 Lịch sử hình thành và phát triển bệnh viện.

Ngày 19/12/2003 Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 118/2003/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm châm cứu - Đông y tỉnh Bình Phước.

Ngày 21/5/2004 Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 41/2004/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm châm cứu - Đông y tỉnh Bình Phước. Trung tâm châm cứu - Đông y tỉnh Bình Phước là tuyến khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền cao nhất của tỉnh với cơ cấu tổ chức gồm lãnh đạo trung tâm, 02 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 05 khoa.

Ngày 03/4/2006 Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh trên cơ sở Trung tâm châm cứu - Đông y tỉnh Bình Phước. Bệnh viện có cơ cấu tổ chức gồm lãnh đạo bệnh viện, 02 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 07 khoa.

Ngày 14/7/2015 Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 1483/QĐ-UBND về việc Quy định về tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước.

Ngày 07/8/2015 Sở Y tế tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 500/QĐ-SYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước.

Bệnh viện YHCT tỉnh Bình Phước là đơn vị sự nghiệp y tế, trực thuộc Sở Y tế, là tuyến khám bệnh, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền cao nhất của tỉnh. Bệnh viện có chức năng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, phục hồi chức năng, Y học cổ truyền, kết hợp YHCT với Y học hiện đại; nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền; đào tạo, chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật và là cơ sở thực hành về y, dược cổ truyền của các cơ sở đào tạo y, dược và các đơn vị có nhu cầu

Ngày 19/5/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước công nhận Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh tỉnh Bình Phước là đơn vị sự nghiệp hạng II.

        Thành tích.

Năm 2010: Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2010; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Năm 2011: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vì đã có thành tích xuất sắc tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ Người tàn tật – trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo từ năm 2005 – 2011; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vì đã có thành tích trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác được giao năm 2011

Năm 2013: Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế vì đã có thành tích trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác được giao năm 2013; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vì đã có thành tích đạt loại tốt trong đợt kiểm tra, xếp loại các bệnh viện theo Quyết định số 4381/QĐ-BYT ngày 08/11/2012 của Bộ Y tế; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Năm 2017: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Năm 2018: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.

Năm 2020: Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế vì đã có thành tích trong phòng trào thi đua giai đoạn 2015-2020

Năm 2021: Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế vì đã có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2021

Năm 2022: Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế vì đã có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2022.

tin MỚI


Bệnh viện YHTC tỉnh Bình Phước