Khoa Châm cứu - Dưỡng sinh

KHOA: CHÂM CỨU DƯỠNG SINH

Phụ trách khoa: BSCKI.Nguyễn Thị Túy Lê

 

GIỚI THIỆU VỀ KHOA, PHÒNG

Căn cứ  Quyết định số 1078/QĐ-BVYHCT  ngày 18/10/2022 về việc tổ chức hoạt động khoa Châm cứu dưỡng sinh thuộc Bệnh viện YHCT tỉnh Bình Phước.

 

NHÂN LỰC CỦA KHOA:

Khoa gồm: 29 phòng (01 phòng hành chánh, 01 phòng nhận bệnh, 01 phòng thuốc, 01 phòng dụng cụ, 09 phòng thủ thuật, 02 phòng trực, 14 phòng bệnh).

 Khoa có 12 nhân viên gồm:

    + Sau đại học: 01

    + Đại học: 04

    + Cao đẳng : 02

    + Trung cấp: 05

TẬP THỂ KHOA CHÂM CỨU DƯỠNG SINH

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA, PHÒNG

 + Khám, điều trị nội - ngoại trú cho tất cả người bệnh có thẻ BHYT và không có thẻ BHYT.

 + Truyền thông - Giáo dục sức khỏe cho người bệnh về tình trạng bệnh lý và phương pháp phòng chống bệnh.

 + Thực hiện YHCT kết hợp YHHĐ trong điều trị bệnh.

Một số hình hoạt động của khoa

tin mới


gogoanime

replica rolex watches demands routinely .

Bệnh viện YHTC tỉnh Bình Phước

SƠ đồ đường đi