Hoạt động Đoàn thanh niên

Ngày 22/10/2016 Đoàn Cơ Sở Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Bình Phước tổ chức cho Đoàn viên thanh niên về thăm và ôn lại lịch sử tại khu di tích lịch sử sóc bom bo....
tin mới


Bệnh viện YHTC tỉnh Bình Phước

SƠ đồ đường đi