Giới thiệu bệnh viện

QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2006/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 04 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH TRÊN CƠ SỞ TRUNG TÂM CHÂM CỨU - ĐÔNG Y TỈNH BÌNH PHƯỚC


Tổng số nhân lực của Bệnh viện là 120, trong đó gồm:

+ Bác sĩ chuyên khoa cấp II: 3

+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I: 6

+ Thạc sỹ Tài chính nhân hàng: 1

+ Dược sỹ CKI: 1

+ Bác sỹ y học cổ truyền: 20

+ Cử nhân điều dưỡng: 26

+ Cử nhân TC-KT: 5

+ Cử nhân Quản trị: 1

+ Cử nhân Luật: 6

+ Cử nhân Công nghệ thông tin: 1

+ Cử nhân Phục hồi chức năng: 1

+ Dược sỹ đại học: 5

+  Kỹ thuật y hạng III: 4

+ Cao đẳng điều dưỡng: 8

+ Cao đẳng dược: 8

+ Cao đẳng VLTL-PHCN: 3

+ Điều dưỡng trung học: 1

+ Y sỹ: 16

+  Kế toán trung cấp: 2

+ Thợ điện: 1

+ Lái xe: 1

tin mới


Bệnh viện YHTC tỉnh Bình Phước